top of page
clouds_edited.jpg

 Lekcje Self-Realization Fellowship 

Nowa edycja Lekcji

 

Nowa edycja Lekcji

 

Wybrane fragmenty z inauguracji z okazji wydania nowej edycji Lekcji Self-Realization Fellowship/YSS, poprowadzonej przez Brata Chidanandę, prezydenta i duchowego przełożonego Satsanga Society of India, która odbyła się w Międzynarodowej Głównej Siedzibie Self-Realization Fellowship, 31 stycznia, 2019 roku. Spotkanie było transmitowane na żywo dla członków Self-Realization Fellowship / Yogoda Satsanga Society i przyjaciół na całym świecie. 

Paramahansa Jogananda uważał Lekcje Self-Realization Fellowship za fundament nauk, do przekazania których otrzymał specjalne błogosławieństwo, i do których świat otrzymał dostęp w ramach wyjątkowej duchowej dyspensy dla nadchodzącej cywilizacji. 

 

W jego wykładach i opublikowanych pismach, jak i w wielu uznanych książkach, dostępnych dla wszystkich, Paramahansa dźi oferuje całe bogactwo praktycznych wskazówek duchowego życia – jak żyć szczęśliwie i skutecznie pośród bezustannych wyzwań i możliwości, istniejących w tym świecie ciągłych zmian. Lekcje Self-Realization Fellowship są dla tych, którzy pragną nauczyć się, jak przekształcić inspiracje w codzienną duchową praktykę. 

 

Lekcje zajmują szczególne miejsce pośród publikacji Paramahansy Joganandy, ponieważ przekazują one, krok po kroku, instrukcje technik jogi, dotyczących medytacji, koncentracji i ćwiczeń energetyzujących, których nauczał, włącznie z Krijajogą.

 

Te proste, ale bardzo efektywne techniki jogi działają bezpośrednio na życiową energię i świadomość, umożliwiając doładowanie ciała siłami witalnymi, przebudzenie bezgranicznej siły umysłu i doświadczenie coraz głębszej świadomości obecności Boga w naszym życiu – osiągając apogeum w najwyższym stanie duchowej świadomości i jedności z Bogiem. 

 

W związku z tym, że joga ma swoje podstawy w praktyce i doświadczeniu, a nie w wyjątkowym zbiorze wierzeń, wyznawcy wszystkich religii – jak również Ci, którzy nie utożsamiają się z żadną religią – mogą czerpać korzyści z duchowych technik zawartych w podstawowej serii Lekcji i technik, tam zawartych. Praktykując regularnie, metody te niezawodnie prowadzą do pogłębienia poziomów duchowej świadomości i postrzegania.

Cel Lekcji: nauczanie Krijajogi

W swojej książce, „Autobiografia jogina”, Paramahansa Jogananda prezentuje rodowód oświeconych guru stojących za działalnością Self-Realization Fellowship: Mahawatara Babadźiego, Lahiri Mahaśaję i Swami Śri Jukteśwara. Opisuje on, jak ci w pełni urzeczywistnieni w Bogu mistrzowie wybrali i przygotowali go do przywrócenia na Zachód zaginionej, starożytnej nauki poznania Boga w sobie, zwanej Krijajogą, i do rozpowszechnienia jej na cały świat. 

 

Lekcje są przeznaczone dla tych, którzy pragną pójść ścieżką medytacji Krijajogi, drogą medytacji przedstawioną przez Paramahansę Joganandę w Autobiografii jogina. Wyjaśnia on tam:

 

„W tej książce, dostępnej dla ogółu społeczeństwa, nie mogę przekazać technik medytacyjnych; bo są one święte. Najpierw muszą być spełnione pewne starożytne, duchowe nakazy, które upewniają, że są one odbierane z należytym szacunkiem i dyskrecją, a następnie właściwie praktykowane”.

 

Zapis na Lekcje jest możliwy tylko poprzez Self-Realization Fellowship, organizację założoną przez Paramahansę Joganandę w celu rozpowszechnienia jego nauk i wypełniania jego misji. W Lekcjach zawarte są właściwe wskazówki i optymalne korzyści dla wszystkich tych, którzy życzą sobie podążać tą ścieżką i praktykować świętą technikę medytacyjną, którą on przywrócił światu. 

 

Geneza i ewolucja Lekcji

 

Podczas trzech dekad swojej misji na Zachodzie, rozpoczętej w 1920 roku, Paramahansa prezentował swoje nauki, używając różnych środków.  W latach 20-tych i 30-tych podróżował, od wybrzeża do wybrzeża, przez Amerykę, wygłaszając wykłady w głównych miastach, na które przychodziło setki tysięcy słuchaczy. Wiele z tych wykładów zostało opublikowane w magazynie wydawanym przez Self-Realization Fellowship, a (dużo później) w antologii „Zebranych wykładów i eseji”, dostępnych w formie książki dla ogólnej publiczności. 

 

Po serii wykładów, trwających od dwóch do trzech tygodni, Paramahansa zapraszał tych, którzy chcieli poświęcić się głębszemu studiowaniu, aby zapisali się na dodatkową serię Lekcji Self-Realization, dotyczących nauk i technik medytacyjnych; zajęcia te prowadził przez kolejnych kilka tygodni. We wczesnych latach studenci otrzymywali zwięzłe notatki dotyczące każdej lekcji.

 

W 1934 roku zaprezentował on pierwsze wydanie obszernego, wydrukowanego zbioru lekcji do domowego użytku. Tak o tym opowiadał:

 

„Dniem i nocą, przez czternaście lat myślałem o tym, jak przekazać studentom ten nieustający potok duchowego przebudzenia, który zagwarantowałby, że już nigdy więcej nie pogrążą się we śnie. Postanowiłem więc, że każdego tygodnia będę wysyłał im lekcje. Rozpoczną w następnym tygodniu i będą otrzymywać kolejne co tydzień. Pracowaliśmy dniami i nocami, aby z nimi wystartować. We wszystkich zakątkach kraju studenci dopytywali się: Czemu nie udzielasz tygodniowych lekcji? Wreszcie odnalazłem plan, który wiem, że uwolni tysiące dusz”.

I tak oto narodziły się Lekcje Self-Realization Fellowship. W latach od 1934 aż do około 1938 roku, została ukończona cała seria Lekcji. Wcześni uczniowie, z którymi Paramahansa dźi pracował nad tym projektem, często nie wyrabiali się na czas z przygotowaniem, wydrukowaniem i wysłaniem nowej Lekcji – zwłaszcza podczas jego nieobecności w latach 1935-1936, kiedy to podróżował przez półtora roku po Europie i Indiach. Niemniej jednak, kurs ostatecznie został ukończony i wciąż, z niewielkimi poprawkami i modyfikacjami, był w obiegu, aż do 2019 roku.

 

Ostatnie lata swego życia, Guru poświęcił na intensywne pisanie nowych materiałów i redagowanie tych wcześniej opublikowanych. Poświęcając czas na inne projekty, dodatkowo, współpracował osobiście nad Lekcjami z Śri Mrinalini Matą (w owym czasie była ona młodą uczennicą, a następnie pełniła rolę czwartego prezydenta Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India). Paramahansa osobiście wraz z nią zrecenzował prezentacje Lekcji i poinstruował co do jego życzeń odnoszących się do ostatecznej korekty, zwracając uwagę na kilka istniejących problemów i nieprawidłowości, które wymagały poprawek. Powiedział jej, aby wykorzystała materiały z jego publikacji i wykładów, które wygłosił przed ukończeniem Lekcji. „Lekcje będą dziełem twojego życia”, zawyrokował.

 

Rezultatem tego „dzieła życia” jest aktualny kurs, ukończony przed jej śmiercią w 2017 roku. Nowe Lekcje są znacznie lepiej zorganizowane i zawierają dużo nowego materiału od Paramahansy Joganandy, który nie był dostępny w oryginalnym kursie z 1934 roku.

Nowa edycja Lekcji SRF jest najobszerniejszą jaka kiedykolwiek była dostępna, jest o wiele bardziej motywująca i zawiera nauki, które nigdy wcześniej nie były publikowane. 

Wprowadzenie do Lekcji

Nauki Paramahansy Joganandy o naukowych jogicznych medytacjach i sztuce równoważonego życia duchowego, zainspirowały miliony ludzi na całym świecie. Lekcje Self-Realization Fellowship to obszerny kurs do studiowania w domu, opracowany z jego wykładów i pism, który gruntownie prezentuje jego osobiste instrukcje dotyczące technik medytacyjnych i zasad „jak żyć” na ścieżce Krijajogi, której nauczał. 

Inspirujący i dogłębny przegląd nauk zawartych w Lekcjach SRF znajduje się we Wprowadzeniu do lekcji Paramahansy Joganandy, zatytułowanym „Najwyższe osiągnięcia dzięki Samorealizacji”.  Broszura zawiera instrukcje przedstawiające nauki zawarte w Lekcjach SRF. Przetłumaczoną na język polski broszurę Wprowadzenie do lekcji udostępniamy na indywidualną prośbę zainteresowanych osób.

Przeczytaj Wprowadzenie do Lekcji SRF Paramahansy Joganandy

„Najwyższe osiągnięcia dzięki Samorealizacji” - pobierz

 


Możesz zapoznać się również z broszurą: Geneza i ewolucja Lekcji SRF/YSS Paramahansy Joganandy i odpowiedzi na pytania odnośnie Lekcji. (Broszura dostępna tylko w języku angielskim)

Zapisz się na Lekcje


Po przestudiowaniu broszury Wprowadzenie do Lekcji SRF, jeśli życzysz sobie wybrać się w dalszą podróż ku Samorealizacji, zapisz się na osiemnaście Lekcji SRF, które nauczą cię technik medytacyjnych, a te z kolei przygotują cię do inicjacji w Krijajogę.

Początkowa seria osiemnastu lekcji wysyłana jest do studentów w ilości jednej lekcji co dwa tygodnie. Koszt Lekcji pokrywa jedynie ich przesyłkę – obecnie 90 dolarów za przesyłkę na terenie USA i 100 dolarów za przesyłkę poza USA.

Lekcje są dostępne w języku angielskim oraz w tłumaczeniach na kilka języków. Obecnie trwają prace nad tłumaczeniami Lekcji na język polski. 

Wprowadzenie do lekci
Zapisz się na lekcje
bottom of page