top of page
clouds_edited.jpg

Self - Realization Fellowship

W 1920 roku, Paramahansa Jogananda  założył organizację Self-Realization Fellowship (SRF),

aby udostępnić na Zachodzie uniwersalne nauki Krija Jogi - świętej duchowej nauki wywodzącej się
z Indii.  Wśród celów i ideałów stowarzyszenia SRF, znalazły się między innymi: 

​szerzenie naukowych technik osiągania stanu bezpośredniego osobistego doświadczania Boga,

rozpowszechnianie podstawowych zasad prawdy stanowiących ogólnie przyjęte podstawy wszystkich prawdziwych religii propagowanie ducha większej harmonii wśród różniących się między sobą ludzi i narodów na całym świecie. 

Self-Realization Fellowship to ogólnoświatowa organizacja religijna z międzynarodową siedzibą główną w Los Angeles. Założona została w celu przyciągania dusz do Boga, poprzez ich rozszerzającą się świadomość poznania Siebie.  SRF uczy, krok po kroku, jak osiągać kolejne etapy Samorealizacji w sposób powszechnie osiągalny, naukowy i jak najszybciej wiodący ludzkość do celu, jakim jest wieczne szczęście. Nauki SRF zawierają kompletną filozofię i sposób życia dla osiągnięcia wszechstronnego sukcesu i dobrego samopoczucia, a także metody medytacji dla osiągnięcia ostatecznego celu życia - zjednoczenia duszy z Duchem (Bogiem).

Praktyczne stosowanie nauk SRF ujawnia w głębi każdego człowieka autostradę z kręgów rdzeniowych, na której spotykają się ścieżki wszystkich wierzeń religijnych – królewską metodę medytacji jogi, która prowadzi prosto do siedziby Nieskończonej Szczęśliwości.

 

Dziś Self-Realization Fellowship rozrosła się i obejmuje swoim zasięgiem ponad 600 świątyń i ośrodków na całym świecie, oraz skupia członków w ponad 175 krajach.

W Indiach i krajach sąsiadujących, organizacja Paramahansy Joganandy znana jest jako Yogoda Satsanga Society of India (YSS), która posiada ponad 200 ośrodków i aśramów.

 

Większość członków SRF to osoby z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, które poprzez nauki SRF, uczą się, jak osiągnąć równowagę pomiędzy aktywnym życiem a medytacją. W naukach Paramahansy Joganandy znajdują wskazówki, w jaki sposób uduchowić małżeństwo i życie rodzinne, osiągnąć sukces i dobrobyt w biznesie i przedsięwzięciach zawodowych oraz wnosić znaczący i pożyteczny wkład w swoją społeczność, naród i cały świat.

Rodowód duchowy organizacji SRF

Nauki Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India opierają się na pierwotnym chrześcijaństwie Jezusa Chrystusa i oryginalnej jodze Bhagawana Kryszny. Duchowa linia SRF/YSS składa się z tych dwóch wielkich awatarów i linii wzniosłych mistrzów współczesnych czasów: Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Swami Sri Yukteswar i Paramahansa Jogananda.

Każdy z tych wielkich mistrzów odegrał ważną rolę w misji Self-Realization Fellowship, polegającej na wniesieniu do współczesnego świata duchowej nauki Krija Jogi.

gurus.jpg

Paramahansa Jogananda - Ostatni Mistrz w linii Guru SRF

Przed swoim odejściem Paramahansa Jogananda oznajmił, że Bożym życzeniem jest, aby został on ostatnim w linii Guru SRF. Żaden następny uczeń ani przywódca w SRF, nigdy nie przyjmie tytułu Guru.  To boskie zarządzenie nie jest czymś wyjątkowym w historii religii. Po odejściu Guru Nanaka, wielkiego świętego, który założył religię Sikhów w Indiach, nastąpiła zwykła sukcesja guru. Dziesiąty guru w kolejce ogłosił, że będzie ostatnim tej linii guru i odtąd nauki miały być uważane za guru.

 

Paramahansaji zapewnił, że po swojej śmierci będzie kontynuował pracę w założonym przez siebie stowarzyszeniu Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India. Stwierdził: „Kiedy odejdę, nauki będą guru… Poprzez nauki będziesz zestrojony ze mną i wielkimi guru, którzy mnie wysłali”.

 

Zgodnie z jego życzeniem praca Self-Realization Fellowship jest prowadzona przez zakon monastyczny, który Paramahansaji założył zgodnie ze starożytną tradycją Swamich w Indiach. Mnisi i mniszki SRF składają formalne śluby wyrzeczenia i są odpowiedzialni za zaspokajanie duchowych potrzeb członków Self-Realization Fellowship i przyjaciół na całym świecie.

Self - Realization Fellowship - galeria zdjęć

bottom of page