top of page
clouds_edited.jpg

Technika uzdrawiania

Poprzez koncentrację i siłę woli możemy świadomie zwiększać zasoby kosmicznej energii w ciele. Energia ta może być kierowana do dowolnej części ciała lub może zostać uwolniona ponownie
w kosmos przez wrażliwą antenę opuszków palców, aby płynąć jako siła uzdrawiająca do tych, którzy są w potrzebie - nawet jeśli są oni tysiące kilometrów od nas. Dzięki silnej wibracji Aum możemy bezpośrednio skontaktować się z wszechobecną świadomością Boga - tam, gdzie nie ma iluzorycznych koncepcji czasu i przestrzeni. Tak więc następuje natychmiastowy kontakt między szczerą prośbą osoby potrzebującej a skoncentrowaną energią wysyłaną przez tych, którzy modlą się za innych, stosując tę technikę uzdrawiania: 

 

Pomódlmy się teraz i prześlijmy uzdrawiającą energię do osób potrzebujących uzdrowienia.

 

1. Modlitwa:
 

"Ojcze Niebiański, Tyś jest wszechobecny; Tyś jest we wszystkich Swoich dzieciach,
przejaw Swą uzdrawiającą obecność w ich ciałach” 

 

Miej zamknięte oczy, energicznie pocieraj dłonie przez dziesięć do dwudziestu sekund. (W ten sposób i opisany w drugim punkcie poniżej, szczególnie skutecznie możemy gromadzić i odczuwać energię w rękach). Jednocześnie skoncentruj się głęboko na energii kosmicznej wpływającej do twojego ciała przez rdzeń przedłużony i przepływającej do twoich rąk i dłoni. Poczujesz ciepło i mrowienie w rękach i dłoniach, gdy zgromadzi się w nich uzdrawiająca energia. Nie napinaj się; utrzymuj ciało zrelaksowane przez cały czas.

 

Podnieś proste ręce wyciągnięte przed siebie do wysokości czoła i wyślij głosem wibracje AUM. Równocześnie z intonowaniem AUM, stopniowo opuszczaj ręce w dół, aż spoczną po bokach. Kiedy to robisz, czuj, jak uzdrawiające wibracje płyną z twoich rąk do osób potrzebujących uzdrowienia].

 

Aummmmmmm….

 

2. Modlitwa:

 

" Ojcze Niebiański, Tyś jest wszechobecny, Tyś jest we wszystkich Swoich dzieciach, 
przejaw Swą uzdrawiającą obecność w ich umysłach". 

 

[Wykonaj szybkie obroty dłoni wokół siebie (w kierunku do przodu) przez dziesięć do dwudziestu sekund. Twoje ręce wkrótce wypełnią się kosmiczną energią. Skoncentruj się na energii kosmicznej wchodzącej przez rdzeń przedłużony i płynącej stamtąd do rąk. 

 

Podnieś ręce wyciągnięte przed siebie do wysokości czoła i wyślij głosem wibracje Aum. Powoli opuść wyciągnięte ramiona, cały czas wizualizując uzdrawiającą wibrację płynącą z twoich rąk do tych, za których się modlisz].

 

Aummmmmmm...

 

3. Modlitwa:

 

"Ojcze Niebiański, Tyś jest wszechobecny, Tyś jest we wszystkich Swoich dzieciach,
przejaw Swą uzdrawiającą obecność w ich duszach"

 

[Powtórz technikę pocierania rąk i wysyłania wibracji Aum, jak w punkcie #1].

 

Aummmmmmm…

 

4. Podnosząc ręce, po raz kolejny, wyślij wraz z AUM uzdrawiające wibracje pokoju i harmonii całemu światu.

 

Aummmmmmm...

Ci, którzy nie mogą dołączyć do grupowego koła modlitewnego, mogą stosować technikę uzdrawiania prywatnie samemu lub z rodzinną w domu, zgodnie z opisanymi powyżej instrukcjami. W razie potrzeby może to być częścią codziennej medytacji rano lub wieczorem. (Jeśli to możliwe, pomocne jest stosowanie techniki uzdrawiania zawsze w tym samym miejscu, które zwykle używacie do tego celu, ponieważ ułatwi to koncentrowanie się i skupienie uwagi na Bogu).

 

Wiele rodzin odkryło, że gromadzenie się - nawet zapraszanie przyjaciół i innych bliskich osób - aby modlić się za innych i o pokój na świecie, przyczynia się znacznie do szerzenia ducha miłości i harmonii w domu i poza nim.

 

Błogosławieni są ci, którzy modlą się za innych, ponieważ czyniąc to, uświadamiają sobie jedność z wszelkim życiem. Nie jesteśmy odizolowanymi istotami, walczącymi samotnie z siłami przeciwności. Nasze szczęście łączy się ze szczęściem wszystkich; nasze najwyższe spełnienie

zależy od dobra wszystkich. Wszystkim z was, którzy zdajecie sobie sprawę z tej prawdy i poświęcacie swój czas, aby uczestniczyć w Światowym Kręgu Modlitwy, pragniemy przekazać głębokie wyrazy uznania. Poprzez tę bezinteresowność w służbie ludzkości, bądźcie zawsze świadomi miłości Boga, która jest źródłem wszelkiego zadowolenia i która nieustannie was ochrania.

bottom of page