top of page

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA


Serdeczne pozdrowienia z okazji Święta Dziękczynienia z aśramów Paramahansy Joganandy!

W tym roku – w setną rocznicę przybycia Paramahansy Joganandy do Ameryki w celu szerzenia nauki Krijajogi na Zachodzie – mamy szczególny powód do wdzięczności, ponieważ w tej świętej nauce o duszy Bóg dał nam środki do odzyskania niezachwianego bezpieczeństwa i radości płynących z naszej najgłębszej istoty. W Paramahansie Joganandzie dźi Bóg dał nam boskiego przyjaciela i przewodnika, który pomoże nam osiągnąć ten cel.

Paramahansa dźi był również boskim przyjacielem Ameryki. Inspirujące będzie przypomnienie, że konferencja religii, która sprowadziła go tutaj w 1920 roku, upamiętniła poszukiwania wolności religijnej, do których pielgrzymi dążyli, kiedy przybyli do Ameryki 300 lat wcześniej. To oni w przyjaźni świętowali pierwsze Święto Dziękczynienia – głęboko duchowy zwyczaj, który nasz Guru z radością odkrył i obchodził od najwcześniejszych lat przybycia do Bostonu.

Dzisiaj, kiedy poczucie jedności narodowej i duchowej jest zagrożone przez podziały i wzajemną nieufność, poświęćmy czas, aby potwierdzić i podziękować za całe dobro, które jest w sercu Ameryki. Jej prawdziwy charakter i szlachetne ideały, oraz oparta na jej założycielskich prawdach obietnica wolności są silne, głęboko zakorzenione i trwałe. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, postanówmy wzmocnić nasz osobisty wkład w duchowość potrzebną do zjednoczenia się w oparciu o te wartości i uczynienia ich rzeczywistością dla wszystkich. „Moją misją w Ameryce”, powiedział Paramahansa dźi kilka lat po przybyciu tutaj, „jest zbliżenie do siebie jej różnorodnych mieszkańców, połączenie ich więzami uniwersalnej prawdy i najwyższej duchowej dyscypliny, tak aby Ameryka służyła światu jako przykład kraju nie tylko najsilniejszego materialnie, ale również najsilniejszego duchowo, i w ten sposób unikała pułapek, w które wpadły inne potężne narody na przestrzeni wieków z powodu ich nieostrożności i dumy”.

Nasz Guru kochał Amerykę i często powtarzał, że ​​jej wielkość jest nierozerwalnie związana z jej szacunkiem dla Boga i Prawdy – duchową podstawą, która sięga głębiej niż denominacyjne formy sekciarskiej „religijności”. Gdyby dziś Guru przemawiał publicznie, z pewnością powtórzyłby z miłością i otwarcie to, co powiedział wiele lat temu:

„Gdyby wszyscy na tym świecie byli uduchowieni, nie poprzez religijność, ale poprzez wyrażanie cech duszy, rezultatem byłaby doskonała harmonia. Kocham Amerykę i modlę się, aby razem z Indiami była duchowym przykładem. Patriotyzm oparty na „dobrej woli dla wszystkich” to prawdziwy patriotyzm. Postępuj zgodnie z zasadami Boga i Chrystusa. Uduchowienie narodu oszczędzi wiele, wiele kłopotów waszemu krajowi. Będzie przykładem, za którym zechce pójść wiele innych narodów”.

Ze wszystkich aśramów Paramahansy Joganandy w Święto Dziękczynienia przesyłamy pełne miłości modlitwy za każdego z was. Niech z wdzięcznością wyrażone uznanie Boga jako Odwiecznego Dawcę dobrodziejstw materialnych i duchowych otworzy coraz bardziej wszystkie serca na Jego pomoc i błogosławieństwa dla nas i dla całej rodziny ludzkiej, teraz i zawsze.

Z wdzięcznością za boską przyjaźń, którą dzielimy,

Brat Chidananda 


Comentarios


bottom of page