top of page

DOSTRZEGANIE DOBRA WE WSZYSTKIM

Korzyści pozytywnego myślenia na ścieżce duchowej.

Postrzegając dobro we wszystkim, pewnego dnia z pewnością przekonasz się, że Niewidzialna Moc rozbije wszystkie małe okienka myśli, doznań i uczuć, przez które mogłeś widzieć w stworzeniu jedynie przebłyski boskiej harmonii; ujrzysz przez nieskończony otwór wszechobecną Dobroć, Boga. 

Musisz być boską pszczołą, smakującą jedynie słodycz i dobroć miodu Boga. Pamiętaj o tym i staraj się wchłaniać w siebie dobre cechy innych. Adorując i smakując ludzką dobroć, będziesz mógł znaleźć Boga. On jest miodem i poprzez Jego słodkie cechy u innych możemy wszędzie delektować się Jego obecnością.

Rozważanie sentencji o prawdzie, czytanie ich i powtarzanie z głęboką uwagą pomoże ci się uwolnić od negatywnego myślenia oraz utwierdzić się w postawie pozytywnej. Z głębokim skupieniem powtarzaj modlitwy i afirmacje, aż wytworzysz nawyk myślenia pozytywnego, które zacznie przychodzić ci tak naturalnie, jak przedtem negatywne.


Modlitwa:

O Ojcze… Błogosław mnie, abym mógł znaleźć Ciebie w świątyni każdej myśli i każdego działania. Znajdując Cię w sobie, znajdę Cię również poza sobą, we wszystkich ludziach i we wszystkich okolicznościach.

Комментарии


bottom of page