top of page

MOC MODLITWY

Jaką modlitwę Bóg wysłucha? Jak się modlić?


Modlitwa jest nauką, dzięki której możemy dostroić ludzki umysł i wolę do świadomości i woli Boga.


Moc modlitwy trudno jest kwestionować. Jednak nie zawsze otrzymujemy to o co się modlimy. Dlaczego? Czy ma znaczenie, czy nie, jak się modlimy?


Co na ten temat mówi nam nasz Guru? W jego pismach czytamy:

Paramahansa Jogananda pogrążony w modlitwie
Paramahansa Jogananda pogrążony w modlitwie

Modlitwa, która jest mocna i głęboka, z pewnością otrzyma odpowiedź od Boga […] Poprzez zastosowanie nauki w religii, wasza niecałkowita do końca wiara w duchowe możliwości może stać się ich urzeczywistnieniem w najwyższym stopniu.​

Tak jak nie można nadawać przez zepsuty mikrofon, tak samo nie można wysyłać modlitw przez “mikrofon” umysłu, który zakłóca niepokój. Z głębokim spokojem powinieneś naprawić swój “mikrofon” umysłu i zwiększyć odbiorczość intuicji. W ten sposób będziesz mógł skutecznie przekazywać Mu i otrzymywać Jego odpowiedzi.​

Będziesz zaskoczony, jak przez ciągłą modlitwę zmieni się twoje życie.

Zmieni się nie poprzez modlitwę żebraka, ale poprzez pełne miłości żądanie dziecka do swego Ojca Niebiańskiego. Boga, który jest twoim Ojcem, nie ogranicza świadomość gratyfikacji i litości, którą to kieruje się dawca jałmużnej.

Macie boskie prawo odziedziczone od Bogu, aby żądać od Niego; a On odpowie wam, ponieważ jesteście Jego własnymi. Jeśli będziesz Go ciągle przywoływać, to nie może On uciec z sieci twojego oddania. Jeśli będziesz się modlił, dotąd aż eter zmiesza się ze światłem twojej modlitwy, wtedy znajdziesz Boga.​


Inspirujące słowa Paramahansy Joganandy na temat modlitwy :


Prawdziwa modlitwa jest wyrazem duszy, pragnieniem duszy. Jest to głód za Bogiem, który rodzi się z naszym wnętrzu, i który wyrażamy do Niego żarliwie, cicho.

***

Zawsze szukaj boskiego przewodnictwa w próbach spełnienia twoich uzasadnionych pragnień, ponieważ jest to najlepszy sposób na otrzymanie odpowiedzi na wszystkie twoje modlitwy. Ale o jednej rzeczy musisz pamiętać: usuń błaganie ze swojej modlitwy! Zmień starą postawę błagania Go. Powinieneś modlić się do Boga intymnie, jako Jego dziecko, którym jesteś. Kiedy modlisz się z pozycji ego, jako obcy i żebrak, Bóg nie odrzuci twojej modlitwy, ale przekonasz się, że z tą świadomością twoje wysiłki będą ograniczone.

***

Jako synowie Boga musimy wierzyć, że mamy wszystko to, co ma Ojciec. To jest nasze pierworództwo... Nie musimy błagać, ale domagać się zwrotu i żądać od naszego Ojca tego, co nasza ludzką wyobraźnią, uważaliśmy za stracone.

***

Na tym etapie konieczne staje się zniszczenie błędnej od wieków myśli – że jesteśmy słabymi istotami ludzkimi. Musimy codziennie myśleć, medytować, potwierdzać, wierzyć i uświadamiać sobie, że jesteśmy synami Bożymi – i odpowiednio się zachowywać! Uświadomienie sobie tego może zająć trochę czasu, ale musimy zacząć od właściwej metody, zamiast ryzykować nienaukową żebraczą modlitwą i w konsekwencji niedowierzać, wątpić lub poddać się przesądom.

***

Pierwszą modlitwą, która powinna płynąć z każdego serca, powinna być modlitwa o obecność Boga. Po cichu i pewnie, idąc ścieżką życia, musisz uświadomić sobie, że Bóg jest jedynym przedmiotem, jedynym celem, który cię zadowoli. W Bogu bowiem znajdziesz odpowiedź na każde pragnienie serca.


Modlitwy Paramahansy Joganandy


Medytacje metafizyczne to zbiór ponad 300 uniwersalnych modlitw, afirmacji i wizualizacji Paramahansy Joganandy. Książka ta jest zarówno dla początkujących, jak i dla tych doświadczonych w medytacjach — niezastąpiony przewodnik, aby obudzić bezgraniczną radość, pokój i wewnętrzną wolność duszy. Zawiera ona również wstępne instrukcje dotyczące medytacji.Serdecznie zapraszamy również do przyłączenia się do modlitw tych, którzy modlą się o uzdrowienie innych — tak jak robią to codziennie monastycy z SRF.Comments


bottom of page