top of page

PRAWDZIWE ŚWIĘTOWANIE BOŻEGO NARODZENIA


Głębsze, duchowe świętowanie Chrystusa jest świetlistym darem, który Paramahansa Jogananda dał światu. Jest nim tradycja przeznaczania całego dnia na medytację, aby uczcić narodziny Jezusa. To właśnie ta uroczystość wyznacza prawdziwe obchody tego świętego dnia i zgodnie z przewidywaniami Paramahansy dźi jest ona praktykowana przez coraz więcej ludzi na całym świecie.


Paramahansa dźi powiedział:


„Świętowanie narodzin Jezusa wyłącznie w sposób materialny jest profanacją jego świętego życia i nieśmiertelnego przesłania o boskiej miłości i jedności z Bogiem, które głosił. Widząc na Zachodzie płytkie, często lekceważące obchody rocznicy urodzin tego wielkiego awatara, zainaugurowałem w ramach Self-Realization Fellowship duchowe obchody Bożego Narodzenia, przed świętami Bożego Narodzenia, poświęcając całodzienną medytację na cześć Chrystusa.


To doświadczenie jest doświadczeniem głębokiego pokoju i radości, więcej niż kiedykolwiek doświadczyło ludzkie serce – rozszerza się ono we wszechogarniającą świadomość".


Pomimo pozornej ciemności i zamętu, których doświadcza dzisiaj tak duża część świata, zbiorowy wysiłek joginów na całym świecie – medytowanie godzinami nad obecnością Chrystusa – może mieć głęboki wpływ na świat. Miłość i radość, które odczuwamy dzięki komunii z Chrystusem w długiej medytacji – zjednoczeniu duszy z Duchem – jest prawdziwym świętem Bożego Narodzenia i daje coraz głębsze zrozumienie prawdziwego znaczenia życia Jezusa Chrystusa. Podnosi to twoją świadomość i świadomość wszystkich.


Naszą nadzieją dla każdego z was w te Święta Bożego Narodzenia jest to, że przeznaczycie jeden dzień lub przynajmniej część dnia na medytację ­­– obcowanie z Chrystusem, dotąd aż poczujecie Jego miłość i pokój, i że będziecie dzielić się tą miłością ze wszystkimi, których spotkacie na swojej drodze. To jest prawdziwy dar Bożego Narodzenia.

Comments


bottom of page