top of page

Prostsze życie to szczęśliwsze życie


Czy można żyć z poczuciem prostoty i radości w czasach, gdy świat wydaje się tak złożony? Paramahansa Jogananda mówił, że jest to bardziej niż możliwe i że stanie się to rzeczywistością, kiedy zrozumiemy, gdzie szukać prawdziwego szczęścia. „Prostota była częścią natury Gurudźi i uczył on nas cieszyć się prostymi rzeczami” – powiedziała o Paramahansie dżi Śri Daja Mata, trzeci prezydent SRF/YSS. „Pokazał nam on, że to nie to, co robimy, sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, ale postawa, z jaką to robimy”. Jak można znaleźć szczęście w prostocie, bez względu na to co dzieje się wokół nas?

Z wykładów i pism Paramahansy Joganandy: Szczęście nie zależy od okoliczności zewnętrznych; można je raczej znaleźć w prostszych radościach życia, a przede wszystkim w ciągle nowej błogości głębokiej medytacji... Bądź szczęśliwy, trzymając się prostych, prawdziwych i trwałych radości duszy. Przychodzi to dzięki głębokiemu myśleniu, introspekcji, duchowej inspiracji i medytacji.


***

Medytacja to wysiłek, aby uświadomić sobie i wyrazić tę czystą świadomość, która jest odbiciem lub obrazem Boga w tobie. Pozbądź się iluzji świadomości ciała i towarzyszących jej wymagań wobec ciała i umysłu dotyczących „niepotrzebnych rzeczy”. Prowadź proste życie tak, jak tylko możesz; będziesz zdumiony, widząc, jak nieskomplikowane i szczęśliwe może stać się twoje życie.


***

Nie angażuj umysłu w zbyt wiele czynności. Przeanalizuj, co one ci dają i zobacz, czy są naprawdę ważne. Nie trać czasu… Często mówię: „Jeśli czytasz przez godzinę, pisz w swoim duchowym dzienniku przez dwie godziny; a jeśli piszesz przez dwie godziny, pomyśl przez trzy godziny; a jeśli myślisz przez trzy godziny, medytuj cały czas”. Bez względu na to dokąd pójdę, zawsze skupiam się na spokoju duszy. Ty również powinieneś zawsze kierować igłę kompasu swojej uwagi na Biegun Północny duchowej radości. Wtedy nikt nigdy nie będzie mógł zakłócić twojej równowagi.


***

Bóg udowodnił mi, że kiedy jest ze mną, wszystkie „potrzeby życia” stają się niepotrzebne. W tej świadomości stajesz się zdrowszy niż przeciętny człowiek, radośniejszy, bardziej szczodry pod każdym względem. Nie szukaj małych rzeczy; odwrócą cię one od Boga. Rozpocznij eksperyment już teraz: uprość swoje życie i bądź królem.

***

Współczesne życie staje się coraz bardziej niezadowalające. Nie daje szczęścia. Mamy zbyt wiele rzeczy, zbyt wiele pragnień. Coraz więcej ładniejszych samochodów, ubrań i rozrywek — i coraz więcej zmartwień! Uwolnij się od tych tak zwanych „konieczności” i spędzaj więcej czasu z Bogiem. Uczyń swoje życie prostym. Bądź szczęśliwy w swojej Jaźni i przez nią.

***

Przyjemnością współczesnego człowieka jest to, aby mieć coraz to więcej i więcej, a to, co ma ktoś inny, nie ma znaczenia. Ale czy nie lepiej żyć prościej – bez tylu luksusów i z mniejszą ilością zmartwień? Nie ma się przyjemności w kierowaniu sobą, dopóki nie można cieszyć się tym, co się ma… Nadejdzie czas, kiedy ludzkość zacznie uciekać od świadomości potrzeby tak wielu materialnych rzeczy. Więcej bezpieczeństwa i spokoju znajdziemy w prostym życiu.


Uprość życie, aby zmniejszyć stres i zmartwienia finansowe


Złożone życie materialne jest jedynie przyjemne dla oczu i świadomości statusu ego, ale niewielu zdaje sobie sprawę, „jaka jest cena materialnych wygód”. Niewolnictwo ekonomiczne, nerwowość, zmartwienia biznesowe, nieuczciwa konkurencja, waśnie, brak wolności, choroby, nędza, starość i śmierć są żniwami przepełnionej materialnie egzystencji. Tyle tracimy, gdy nie mamy już czasu na docenienie piękna, Natury i wielu innych przejawów Boga w życiu.

***

Wybierz mieszkanie, które jest odpowiednie, ale nie większe niż naprawdę potrzebujesz, i jeśli to możliwe, w miejscu, gdzie podatki i inne wydatki na życie są rozsądne.... Prowadź proste życie i ciesz się tym, co Bóg ci zapewnił, bez szukania nieistotnych i kosztownych przyjemności . W ukrytej naturze Boga jest wiele rzeczy, które fascynują umysł człowieka. Wykorzystaj swój wolny czas na czytanie wartościowych książek, medytowanie i cieszenie się nieskomplikowanym życiem. Czy nie jest to lepsze — proste życie, mniej zmartwień i czas na szukanie Boga — niż posiadanie ogromnego domu, dwóch samochodów, terminowych spłat i kredytu hipotecznego, którego nie możesz spłacić?


***

Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu daje nam swoją radość, natchnienie, prawdziwe życie, prawdziwą mądrość, prawdziwe szczęście i prawdziwe zrozumienie poprzez wszystkie różne doświadczenia naszego życia. Ale chwała Boża objawia się tylko w ciszy duszy, w intensywności wewnętrznego wysiłku umysłu, by obcować z Nim. To tam znajdujemy prawdę. Na zewnątrz złudzenie jest bardzo silne; bardzo niewiele osób może uciec od wpływów środowiska zewnętrznego. Świat toczy się dalej ze swoją nieskończoną złożonością i różnorodnymi doświadczeniami. Każde życie jest nowe i każde życie musi być przeżywane inaczej. Jednak u podstaw wszelkiego życia kryje się cichy głos Boga, który zawsze wzywa nas poprzez kwiaty, pisma święte i nasze sumienie – poprzez wszystkie rzeczy, które są piękne i sprawiają, że warto żyć.


Znajdź czas na to, co ważne


Nie marnuj złotych duchowych możliwości na blask materialnego złota głupców. Gdzie jest czas dla Boga, jeśli spędza się go na ciągłym zaprzątaniu sobie głowy potrzebami ciała, na to, co nazwałem „niepotrzebnymi potrzebami”? Raczej uprość życie i wykorzystaj ten zaoszczędzony czas na medytację i na komunię z Bogiem, i na prawdziwy postęp w osiąganiu niezbędnych życiowych potrzeb – pokoju i szczęścia.


***

Bóg jest prosty. Wszystko inne jest skomplikowane.


***

Bądź zakotwiczony w Duchu Bożym, w urzeczywistnieniu Nieskończonej Istoty, która jak ocean przepływa przez całe stworzenie. W tym krótkim okresie życia warto podjąć wysiłek, aby osiągnąć urzeczywistnienie Boga w sobie. Radość płynąć będzie nieprzerwanie.Comments


bottom of page