top of page

W tym zaliczanym do klasyki przewodniku duchowym Paramahansa Jogananda, autor Autobiografii jogina, obala mit, że Bóg pozostaje poza naszym zasięgiem. Podkreśla on, że możemy nie tylko rozmawiać z Bogiem, ale także otrzymywać konkretne odpowiedzi na nasze modlitwy. Definiując Pana zarówno jako transcendentnego, kosmicznego Ducha, a jednocześnie bardzo bliskiego nam Ojca, Matkę, Przyjaciela i Miłośnika wszystkich, pomaga nam uświadomić sobie, jak bliska jest każdemu z nas ta nieskończona i kochająca wszystko Istota. Wyjaśnia także, co możemy zrobić, aby nasze modlitwy były tak silne i przekonujące, że przyniosą konkretne odpowiedzi.

Jak można rozmawiać z Bogiem

24,00 złCena
    bottom of page