top of page

Joga Jezusa, złożona z fragmentów pochodzących z obsypanego pochwałami, dwutomowego dzieła Autora, The Second Coming of Christ: The Ressurection of Christ Within. Ta wnikliwa i treściwa publikacja wykracza poza odwieczne spory wynikające z dogmatów i niezrozumień, które przysłoniły oryginalne nauki Jezusa. Pokazuje drogę zjednoczenia, która może zaprowadzić poszukujących [prawdy] ludzi wszystkich wyznań do królestwa Bożego.

Joga Jezusa

45,00 złCena
 • W tej niezwykłej książce Paramahansa Jogananda ukazuje jogę ukrytą w ewangeliach. Potwierdza, że Jezus, podobnie jak starożytni mędrcy Wschodu nie tylko znał jogę, ale też przekazywał tę uniwersalna naukę poznania Boga swoim najbliższym uczniom.

  Niektóre poruszone w niej tematy to:

  • „Utracone lata” Jezusa w Indiach
  • Starożytna nauka medytacji: jak stać się Chrystusem
  • Prawdziwe znaczenie chrztu
  • Podobieństwo zasad i metod jogi do nauk największych świętych i mistyków chrześcijańskich

  Najukochańszym indyjskim świętym pismem jogicznym jest Bhagawadgita. Uznawana jako głęboki traktat o zjednoczeniu z Bogiem i ponadczasowy przepis na szczęcie i powodzenie we wszystkich sferach codziennego życia. Jezus znał i głosił tę samą uniwersalną naukę urzeczywistnienia Boga w sobie i te same zasady duchowego życia.
  Joga Jezusa daje daje wstępny wgląd w głęboką i inspirującą zgodność nauk Jezusa Chrystusa i jogi. Ukazuje doskonałą jedność objawień chrześcijańskiej Biblii, indyjskiej Bhagawadgity i wszystkich innych sprawdzonych przez czas prawdziwych pism świętych.

   

bottom of page