top of page

  Self-Realization Fellowship  

W 1920 roku, aby umożliwić dostęp do nauk, które przeniósł ze Wschodu, Paramahansa Jogananda założył organizację Self-Realization Fellowship (SRF). Wśród celów i ideałów stowarzyszenia SRF, znalazły się: 

  • szerzenie naukowych technik osiągania stanu bezpośredniego osobistego doświadczania Boga, 

  • rozpowszechnianie podstawowych zasad prawdy stanowiących ogólnie przyjęte podstawy wszystkich prawdziwych religii, a przez to 

  • propagowanie ducha większej harmonii wśród różniących się między sobą ludzi i narodów na całym świecie.

Organizacja Self-Realization Fellowship założona została w celu przyciągania dusz do Boga, poprzez ich rozszerzającą się świadomość poznania Siebie. SRF uczy, krok po kroku, jak osiągać kolejne etapy Samorealizacji w sposób powszechnie osiągalny, naukowy i jak najszybciej wiodący ludzkość do celu, jakim jest wieczne szczęście.

 

Praktyczne stosowanie nauk SRF ujawnia w głębi każdego człowieka autostradę z kręgów rdzeniowych, na której spotykają się ścieżki wszystkich wierzeń religijnych – królewską metodę medytacji jogi, która prowadzi prosto do siedziby Nieskończonej Szczęśliwości.

Paramahansa Jogananda - Ostatni w linii Guru SRF

 

Przed swoim odejściem Paramahansa Jogananda oznajmił, że Bożym życzeniem jest, aby był on ostatnim w linii Guru SRF. Żaden następny uczeń ani przywódca w SRF nigdy nie przyjmie tytułu guru. Ten boski obrzęd nie jest wyjątkowym w historii religii. Po odejściu Guru Nanaka, wielkiego świętego, który założył religię Sikhów w Indiach, następowała zwykła sukcesja guru. Dziesiąty guru w linii ogłosił, że będzie ostatnim z tej linii guru i odtąd nauki miały być uważane za guru.

 

Paramahansa dźi zapewnił, że po odejściu będzie nadal działał w założonym przez siebie stowarzyszeniu Self-Realization Fellowship / Yogoda Satsanga Society of India. Stwierdził: „Kiedy odejdę, nauki będą guru.... Dzięki naukom będziesz w zgodzie ze mną i wielkim Guru, który mnie posłał”.

Anchor 1
bottom of page